Menu Zavřeno

BEZPEČNOST

Havířov nejvíce ohrožují drogy! Drogoví dealeři a výrobci drog nemají v tomto městě co dělat!

Zaměříme se na ně a budeme se snažit je nejen z městských, ale i ze všech ostatních bytů vytlačit pryč mimo město. Budeme prohlubovat veškerou prevenci vedoucí k radikálnímu snížení drogového problému na území města. Například projekt Revolution train (protidrogový vlak) má být v Havířově co nejdelší dobu v roce. Revolution train je projekt protidrogové prevence založený na odstrašujícím smyslovém prožitku toho, jaké zlo způsobují drogy.

Zasadíme se o kvalitní technické vybavení pro Městskou i státní policii, která na území města přispívá k bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel soužití mezi lidmi, na dodržování obecně závazných vyhlášek a podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu v ulicích, nebo se podílí se na prevenci kriminality v obci. Podpoříme zvýšení dopravní bezpečnosti ve městě, jednak zřízením bezpečných křižovatek a osvětlených přechodců pro chodce, ale také provozováním úsekových měření rychlosti.

29983608_1672636772826912_7039538138084038560_o

Podpoříme stávající Programy prevence kriminality v Havířově:

Projekty sociální prevence, které jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro využití volného času dětí a mládeže v Havířově.

Projekt „Ženy, naučte se bránit“, cílem je poučit účastnice kurzu jak se vypořádat s narůstající agresivitou osob na zaměstnance státní nebo veřejné správy, jak se vypořádat s pouliční kriminalitou a může sloužit i jako forma prevence proti domácímu násilí.

Projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova.

„Asistent prevence kriminality“ má smysl! Asistenti prevence kriminality jsou důležitými zaměstnanci Městské policie Havířov. Jsou to příslušníci etnické menšiny nebo vybrané osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách, kteří svou činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a eliminaci sociálně rizikových jevů v sociálně vyloučených lokalitách Havířov – Šumbark a Havířov – Prostřední Suchá. Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života, bezpečnostní situaci a vztahy obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy.

logo1

Občan Havířova musí žít v bezpečném městě. Strážník MP je jeho partner, který mu pomáhá řešit rizikové situace. Strážník Městské policie si stejně jako voják nebo policista ČR zaslouží výsluhovou penzi. Tlačíme a nadále budeme tlačit na naše zákonodárné orgány, aby tuto penzi uzákonily.

Město musí lépe využívat příklady DOBRÉ PRAXE.