Menu Zavřeno

ŠKOLSTVÍ

Představujeme Vám program pro školství. Vytvářeli ho lidé, kteří se ve školství pohybují dlouho, znají jeho problémy a hledají řešení. Autory jsou PaedDr. Václav Hujer (dnes již bývalý ředitel ZŠ Jarošova), Mgr. Michaela Janíková (učitelka 1. stupně na ZŠ F.Hrubína), Ing. Bohuslav Niemiec (učitel SPŠ Stavební) a také další pedagogové města Havířov. Všem patří poděkování.

Učitel je v prvé řadě profesionál. Vytvářejme mu takové podmínky, aby mohl
v klidu vykonávat svou práci – kvalitně rozvíjet naše děti. Město musí umět
pracovat s vedením jednotlivých škol, podporovat tvořivou práci učitelů,
vytvářet jim zázemí a podmínky pro vysokou úroveň vzdělávání.

Vyučování má žáky zaujmout nejen moderními technologiemi, ale také sepětím
s tradicemi a zvyky, má rozvíjet vztahy mezi dětmi a seniory, podporovat
talentované děti, stejně jako děti s jinými zvláštními potřebami.

Podpoříme vzájemnou intenzivnější spolupráci mateřských, základních a
středních škol směřující k rozvoji osobnosti dětí a žáků, podpoře technického a
humanitního vzdělávání i jejich vztahu k Havířovu a regionu. Vnímáme také
důležitost alternativního školství, o které je nejen v Havířově stále rostoucí
zájem a má velmi dobré výsledky.

Máme zájem na tom, aby naše školy byly školami otevřenými k rodičům i
veřejnosti a vytvářely příležitosti pro volnočasové aktivity.

Chceme dostupné vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Nejen, že
zachováme stávající, ale budeme rozvíjet další příležitosti ke vzdělávání seniorů.

Město musí lépe využívat příklady DOBRÉ PRAXE. A to nejen ve školství.