Menu Zavřeno

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ MĚSTO

Jsme si plně vědomi negativního demografického vývoje našeho města. Havířov patří  věkovou strukturou k jedněm z nejstarších měst v naší zemi, a tomu by měla rovněž odpovídat sociální politika města. Budeme podporovat ty poskytovatele sociálních služeb, kteří splňují standardy kvality a zákonné podmínky pro poskytování těchto služeb. Budeme podporovat růst kapacit všech potřebných služeb – terénních, ambulantních a zejména pobytových.

Pro občany Havířova a okolí podpoříme vybudování dalších potřebných míst v cenově dostupných domovech pro seniory spadajících pod správu města. Budeme pokračovat v projektu rekonstrukce Mánesovy školy na domov se zvláštním režimem. Chceme budovat sociální politiku koncepčně, tedy od podpory občanů v jejich bytech prostřednictvím sítě pečovatelských služeb, přes dostatek míst v denních stacionářích i pro seniory, přestavba malometrážních sociálních bytů s navazujícími službami až po dostatek lůžek s kvalitní dostupnou péčí v domovech pro seniory. 
Samozřejmostí je podpora Centra volnočasových aktivit a Akademie III. věku v Havířově.

V rámci činnosti města bychom chtěli výrazně posílit počet terénních sociálních pracovníků, kteří pomohou občanům města řešit jejich situaci. V rámci vazeb na naše poslance a senátory, budeme usilovat i o předkládání návrhů, které budou zlepšovat přehledné a předvídatelné financování sociálních služeb a usilovat o zjednodušení administrativní zátěže v této oblasti. Chceme pokračovat v takovém nastavení pravidel financování sociálních služeb, které budou splňovat kritéria financování Moravskoslezského kraje. Budeme usilovat o propojení zdravotní a sociální péče.

Chceme podporovat aktivní seniory samozřejmostí je podpora Centra volnočasových aktivit a Akademie III. věku v Havířově. Budeme pokračovat v pořádání výjezdních a společenských akcí pro seniory. Také bychom rádi dobudovali odpočinkové zóny v naších parcích.

Ve spolupráci s krajem budeme řešit další podporu a zkvalitňování havířovské nemocnice, podpoříme konkrétní investiční projekty, které povedou k rozvoji nemocnice. Chceme dostatek neplacených parkovacích míst u nemocnice. Nabídneme městské byty havířovské
nemocnici pro lékaře a zdravotní sestry.

Nabídneme prostory a výhodný nájem v městských objektech pro ordinace praktických a dětských lékařů, dentistů, logopedů a dalších nedostatkových profesí. Podpoříme další rekonstrukci zdravotnických středisek. Zlepšíme informovanost obyvatel o zdravotních a sociálních službách. Chceme podporovat dlouhodobou zdravotní péči v domácnosti, v terénu a také ambulantní péči, která se přizpůsobí pacientovi. Podpoříme další rozvoj domácí hospicové péče s důrazem na osobní přístup k pacientovi i k jeho rodině. Budeme klást důraz na dobrovolnické programy pro dlouhodobě nemocné a osamělé občany, které pomohou rozšířit a zkvalitnit péči a zachovají důstojnost života nemocných.