Menu Zavřeno

SPORT

Sport je velmi důležitou součástí našich životů, jehož význam netřeba zmiňovat a to bez ohledu na to, zda jej člověk  profesionální sportovec nebo rekreační. V Havířově je široká základna sportujících a zájem občanů o sport je velký. Proto se chceme i této oblasti důkladně věnovat a víme, že je nutné se posunout dále. 

Začneme u dětí, které chceme motivovat ke sportu a dále je v něm podporovat. Rozšíříme tak sportovní zaměření alespoň na 3 základní školy, které se budou věnovat všeobecné sportovní přípravě na 1. stupni. Na těchto školách bude město dotovat vyškolené praktikanty a trenéry.

Chceme zkvalitnit systém přidělování dotací sportovním oddílům a organizacím zajišťujícím vyplnění volného času dětí v odpoledních hodinách, a to nejen podle členů (dle nově zaváděné evidence sportovců), ale i s ohledem na jejich úspěchy a pokroky za poslední 2 roky, také na základě posudků regionálních sportovních svazů. 

Necháme vybudovat vysokou horolezeckou stěnu a okruh na in-line bruslení.

volleyball-2667290_960_720

Budeme budovat nová dětská hřiště, workoutové hřiště, sportoviště a rekonstruovat stará. Ve městě chybí beachvolejbalové kurty, na kterých lze v případě potřeby realizovat přípravu i pro jiné sporty a my je chceme zřídit. Dokončíme připravované hokejbalové hřiště na ul. M. Pujmanové.

V Havířově je stále nedostatek sportovních hal, ve kterých by mohli sportovní kluby trénovat, budeme proto hledat cesty k zajištění nových prostor a rozdělovat jejich využití co nejspravedlivěji mezi kluby. 

Je potřeba rozšířit a rekonstruovat městské plavecké bazény. Není potřeba obří aquapark, ale chceme kvalitní zázemí pro naše plavce. 

Chtěli bychom vybudovat značené běžecké trasy, které budou vyznačeny v jednotné běžecké mapě včetně jejich náročností a délky.

Budeme podporovat celoměstské sportovní akce, včetně jejich provozovatelů, jako je např. Havířovská desítka.

Jelikož chybí ucelený informační systém pro sportovní akce a turnaje ve městě, vytvoříme sportovní oblast na stránkách města, kde budou zveřejněné jak havířovské turnaje/závody, tak i výsledky a průběžné tabulky. 

Navrhneme vytvoření fondu či nadace pro podporu sportu ve městě, do nějž by mohly transparentně přispívat firmy, nacházející se nejen na území města. 

Budeme dotovat provoz těch sportovišť, které jsou ve vlastnictví sportovních organizací a které tyto organizace ve vymezených hodinách zpřístupní pro rekreační sportovce za lidové nájemné!

2000px-Sport_balls.svg