Menu Zavřeno

TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA

Otevřenost, komunikativnost a sdílení informací jsou pro nás základy odpovědné politiky města. Chceme, aby občané byli vždy informovaní a měli tak možnost kontrolovat, jak každý z jimi zvolených zastupitelů a radních pracuje a rozhoduje. Pokud politik nemá zpětnou vazbu ani zájem nechat občanům kontrolu nad svým rozhodováním, může selhat ve veřejné funkci. V takovém případě by ale měl nést následky za své jednání.

Budeme prosazovat posílení veřejné kontroly i nad tím, jak město hospodaří. Zveřejníme všechny zakázky města, jejichž hodnota přesáhne nad 200 tisíc korun bez ohledu na to, jestli to ukládá městu zákon. Při zadávání veřejných zakázek budeme maximálně transparentní.

Zjednodušíme občanům přístup ke službám města. Připravíme portál občana, který bude jedním centrálním místem pro komunikaci s místním úřadem. Budeme podporovat projekty zavádění eGovernmentu, které umožní občanům komunikovat s jednotlivými odbory města přes počítač nebo mobilní telefon, a to nejen pro poplatky nebo rezervační systém.

Nastartujeme změnu, na jejímž konci by občan měl možnost komunikovat pouze s jedním úředníkem a nemusel řešit jednu věc na několika odborech města s mnoha zaměstnanci. Zajistíme, aby občan dostal odpověď od radnice na každý podnět. 

Zefektivníme fungování úřadu města
podpoříme konkrétní změny, které povedou ke zvýšení efektivity místní správy – především kvalitní analýzou procesů, podporou digitalizace úřadu a jednotným nákupem SW licencí. 

Budeme organizovat pravidelná neformální setkání zastupitelů s občany města, ať již budeme v opozici či v koalici.
Otevřenost, komunikativnost a sdílení informací jsou pro nás základy odpovědné politiky města. Chceme, aby občané byli vždy informovaní a měli tak možnost kontrolovat, jak každý z jimi zvolených zastupitelů a radních pracuje a rozhoduje. Pokud politik nemá zpětnou vazbu ani zájem nechat občanům kontrolu nad svým rozhodováním, může ztrácet zábrany a selhat ve veřejné funkci. V takovém případě by ale měl nést následky za své jednání.