Menu Zavřeno

ZDRAVÉ HOSPODAŘENÍ

Hospodaření je jedním z nejvýznamnějších úkolů pro zástupce vedení města, a proto také jedním z nejtěžších. V posledních letech se městu daří ekonomicky velmi dobře, čemuž napomáhá ekonomický růst celé republiky a s tím spojené daňové příjmy našeho města. Daří se nám tak investovat, udržovat vyrovnaný rozpočet a snižovat zadlužení města.

Snižování zadlužení města je jednou z hlavních priorit a je zapotřebí využít právě pozitivního daňového vývoje k tomu, abychom dluh eliminovali co nejdříve.  Úvěrová politika tomu byla také v posledních letech pozitivně nakloněna, neboť ceny úvěrů byly na nejnižší úrovni posledních let, a nám se podařilo získat výhodné refinancování úvěrů.

Je potřeba však zůstat ostražitými, protože ekonomika naší republiky je přehřátá a velmi brzy se dá očekávat recese, se kterou klesnou daňové příjmy, a udržet ekonomický vývoj města už nebude tak snadné. Proto musíme být připraveni a mít nachystané finanční rezervy.

Jsme rádi, že se nám podařilo prosadit participativní rozpočet, který budeme chtít v dalších letech uvést do reality a zapojit tak veřejnost v určitých oblastech do rozhodování o účelovosti části celkového rozpočtu.

Budeme trvat na tom, aby penále, které město obdrželo za nedodržení smluvních podmínek stavebních společností při stavbě chodníků, bylo investováno do Podlesí, do lokality, která byla hlavně díky nedodržení termínu nejvíce poškozena.

Chceme zkvalitnit a zprůhlednit systém přidělování dotací sportovním oddílům a organizacím zajišťujícím vyplnění volného času dětí v odpoledních hodinách, a to nejen podle členů (dle nově zaváděné evidence sportovců), ale i s ohledem na jejich úspěchy a pokroky za poslední 2 roky a také na základě posudků regionálních sportovních svazů. 

Systém dotací je potřeba rozšířit o možnost víceletých grantů pro dlouhodobé projekty. Nechceme, aby byla narušena jejich kontinuita a aby se zpracovatelé nemuseli bát o jejich budoucnost.

Budeme usilovat o maximální možné získání dotací jak z Evropských fondů, tak i z dotačních programů (např.  Moravskoslezského kraje nebo jednotlivých ministerstev), abychom ulehčili rozpočtu města a přesto mohli město dále rozvíjet. Budeme však u čerpání dotací rozumní a nebudeme čerpat dotace tam, kde to není potřeba

Je zapotřebí spolupracovat s místními organizacemi i živnostníky a společně vytvářet dobré podmínky pro podnikání. Každého pracovního místa si vážíme, a proto chceme zajistit zázemí pro nově vznikající podnikatele. Budeme vytvářet podnikatelské inkubátory, nabízet StartUpy a hledat prostory pro podnikatelská centra, kde bude výhodnější nájemné.

Nebudeme slibovat nová pracovní místa a nové investory, ale budeme dělat vše proto, aby ti stávající tady zůstali a aby zde fungovali rádi.