Menu Zavřeno

ZELENÉ MĚSTO

Zeleň je ve městě důležitá nejen proto, že významně ovlivňuje mikroklima. Chceme důsledně chránit a obnovovat zeleň jako nejlepší obranu proti prachu, hluku a horku a minimalizovat vznik rozsáhlých zabetonovaných povrchů. Budeme aktivně pečovat o městskou zeleň v okolí obytných domů, obnovovat uliční stromořadí a po investorech důsledně vyžadovat úpravu zeleně po ukončení stavby. Soustředíme se na nový trend zelených střech. K rozšíření zeleně chceme využít nově také sloupy veřejného osvětlení, ze kterých uděláme „železné stromy“.

Ve spolupráci s Lesy ČR připravíme rekultivaci lesoparku. Budeme pokračovat v revitalizaci městských parků, zajistíme možnost kompostování v parcích, kdy se posečená tráva odváží a je možné ji zpětně využít pro hnojení parku. 

Pracovníky veřejně prospěšných prací posílat také na místa, jako je Lučina, stromovka či lesoparky a zajistit tak úklid i zelených částí města.
Rádi bychom iniciovali vznik motýlích louček neboli květnatých louček podél cest.

 Budeme řešit i problémy, které trápí pejskaře a zajistíme např. udržování psích výběhů nebo dostatek psích odpadkových košů

Budeme podporovat občany Havířova v udržování zahrádek – např. pořádáním soutěží o nejhezčí dvorek nebo zahrádky.

Chceme být připraveni na třídění odpadu s ohledem na jeho další elektivní využití. Odpad je rizikem, který globálně ovlivňuje a bude ovlivňovat životní prostředí.

Zavedeme chytrý systém třídění odpadu PAYT systém (PAYT – pay-as-you-throw / zaplať, kolik vyhodíš). Za třídění a snižování produkce směsného odpadu chceme snížit poplatky za odpady a pozitivně tak motivovat občany ke třídění.

Na akcích pořádaných městem, koupališti, u městských hřišť a podobně chceme zajistit třídění odpadů. Na místo používání plastových kelímků či tácků podporovat použití ekologičtějších materiálů.

Zajistíme vyvážení stále přeplněných hnízd (např. na sídlišti). Rozšíříme možnosti třídění odpadů o sběrné nádoby na olej a přidáme nádoby na bio odpad.

Rozšíříme dostupnost kanalizace, budeme podporovat občany v napojení se na stávající i nově budovaný řád.